Tarieven

Inschrijving

Als uw zoon/dochter inschrijft voor een lesjaar dan geldt dat de eerste les een proefles is.
Het moet direct na deze eerste les worden doorgegeven als uw zoon/dochter afziet van deelname. Dit mag via de mail.

Het aanmelden is altijd voor een HEEL jaar. Na een proefles wordt de aanmelding definitief en krijgt u de factuur via de mail. Het lesgeld moet dan worden betaald. Dit kan in twee termijnen.
Mocht er tussentijds gestopt worden, dan kan er in principe geen lesgeld worden terugbetaald.
Als er bijzondere omstandigheden zijn waarom een leerling de lessen niet meer kan volgen wordt gekeken of restitutie mogelijk is.

De tarieven blijven komend seizoen ongewijzigd!

Tarieven 2022 2023
kleintje toneel € 95 (12 lessen van 1 uur)
Basisgroepen € 260
(26 lessen van 1,5 uur)
Vervolggroepen € 290
(26 lessen van 1,5 uur met spel zang en dans)
Productiegroepen € 340
(30 lessen van 2 uur) (inclusief kostuums en decor)
Ambitie (18+) € 150 (inclusief btw)
(10 lessen van 1,5 uur)
Talentengroep € 340
(60 uur les )
Improjaar € 260
(26 lessen van 1,5 uur)
Vervolg 12 jaar € 260
(26 lessen van 1,5 uur)

De lesperiode voor basisgroepen en vervolggroepen is van eind september tot half juni. Een productiegroep speelt als dit lukt de voorstelling minimaal 2x (een voorstelling van maximaal een uur.) Een keer tijdens een presentatieweekend als kort voorproefje en natuurlijk de premièrevoorstelling. Maar we proberen een tweede optreden te regelen.

De lesperiode voor productiegroepen is van eind september tot half april. Met twee keer een lange repetitie dag in een weekend.

Jeugdcultuurfonds

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal zijn aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds Zeeland is voor kinderen van 4 tot 18 jaar die deel willen nemen aan een culturele activiteit, zoals dansen, muziekles of scouting. Ook is het mogelijk dat instrumenten of andere noodzakelijke spullen vergoed worden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.jeugdcultuurfonds.nl.
Ook als u nu geen gebruik maakt van het Declaratiefonds, kunnen uw kinderen mogelijk wel deelnemen aan het Jeugdcultuurfonds of het Jeugdsportfonds.

Aanvraag indienen
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.
Dus wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen? Neemt u dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van Jeugdsportfonds of kunnen zich via deze website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.

Gemeente Noord-Beveland
De gemeente Noord-Beveland neemt niet deel aan het jeugdcultuurfonds, zij hebben een Noord-Bevelandse regeling. Meer informatie hierover vindt u hier. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Noord-Beveland.